Консултация

Консултации – Логопед

Детският център работи със специалист,който при нужда и проявено желание от ваша страна може да извърши:

  • Диагностика и корекция на говорни нарушения- неправилно звукопроизношение;замени на звукове или групи звукове;пропускане на звукове
  • Диагностика и корекция на нарушения на езикови нарушения- късно формиране на езиковата система; забавено формиране на езиковата система
  • Диагностика и корекция на нарушения на плавността на речта                                                           – заекване; запъване; нарушения в темпа на речта
  • Диагностика и корекция на нарушения, следствие лицево – челюстни аномалии
  • Диагностика и корекция на нарушения на писането и четенето                                                          /Дислексия , дисграфия/

Консултации – Детски психолог

Детският център работи със специалист, който при нужда и проявено желание от ваша страна може да извърши:

  • Диагностика на училищната готовност
  • Диагностика на основните психични процеси
  • Реализиране на терапевтични програми

Comments are closed.